LOKALITA

#OSUDOVÉ BÝVANIE

Navrhované objekty sa nachádzajú v lokalite severne od centra Bratislavy v mestskej časti Bratislava – Nové mesto na Sudovej ulici. Pozemok je súčasťou zastavaného územia obce. Okolité pozemky sú zastavané viacerými formami výstavby, prevládajú tu však rodinné domy rôznych veľkostí a malé bytové domy.

4

TYPY DOMOVÝCH JEDNOTIEK

ŠIRŠIE VZŤAHY

ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI

DOHODNITE SI OSOBNÉ STRETNUTIE